Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2022 – 2024

Actuele en geplande activiteiten:

  1. De Coosje Wijzenbeek Prijs (zie ook onder ‘Activiteiten’ op de website). Voor een eerbetoon aan Coosje Wijzenbeek en om hetgeen zij als zeer doeltreffend lescurriculum had ontwikkeld voor toekomstige professionele muziekbeoefenaars ter lering ‘levend’ te houden is de Stichting Coosje Wijzenbeek een samenwerking aangegaan tot en met minstens 2024 met het Nederlands Vioolconcours (NVC) en het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF). Deze samenwerking heeft geleid tot de Coosje Wijzenbeek Prijs die voor het eerst is uitgereikt op 15 januari 2022 aan de acht halvefinalisten van het concours voor de Davina van Wely Prijs 2022 voor viooltalenten van 14 t/m 17 jaar, dat ressorteert onder het NVC. Met het winnen van de Coosje Wijzenbeek Prijs hebben de winnaars, die tot de leeftijdsgroep behoren van Coosje Wijzenbeek oudste leerlingen, op 18 april 2022 een Coosje Wijzenbeek Workshopdag gekregen met diverse masterclasses die zijn gebaseerd op het lescurriculum van Coosje Wijzenbeek en tevens een uitnodiging voor deelname aan de productie van een NMF-podcast en een optreden in een NMF-concert. Omdat de Coosje Wijzenbeek Prijs is gekoppeld aan het tweejaarlijkse concours voor de Davina van Wely Prijs, zal de volgende Coosje Wijzenbeek Prijs in januari 2024 worden uitgereikt. De Stichting Coosje Wijzenbeek blijft betrokken bij de afronding en evaluatie van de eerste editie in 2022 en zal tijdig gaan werken aan de 2024-editie.
  2. De Stichting Coosje Wijzenbeek zal initiatieven en andere verzoeken die jonge strijktalenten helpen op weg naar professionaliteit, met raad en daad terzijde staan.
  3. De Stichting Coosje Wijzenbeek zal via de website stichtingcoosjewijzenbeek.nl, een digitale nieuwsbrief en via andere communicatiekanalen het eerbetoon voor het werk van Coosje Wijzenbeek blijven uitdragen met daarbij ook elementen die haar lespraktijk zo bijzonder en doeltreffend maakten.
  4. De Stichting Coosje Wijzenbeek zal zich inspannen om de financiële middelen te werven en te beheren voor het bereiken van haar doelstellingen.